Skip to main content

(r) Oppgaveskriving

Om dette kurset

Dette digitale kurset er i hovedsak ment for bachelorstudenter i radiografi og farmasi ved HiOA. Innholdet skal hjelpe studentene til å kunne gjøre et godt forskningsarbeid og skrive en god oppgave. Det overordnede målet med bacheloroppgaven er ifølge programplanene at studentene skal fordype seg i et selvvalgt, spesifikt og sentralt tema og utvikle ferdigheter og få erfaring med å anvende valgt forskningsmetode. Studentene skal utvikle ferdigheter i systematisk metodebruk i forbindelse med datainnsamling, analyse, diskusjon, skriftlig formulering og muntlig formidling.

I dette kurset vil studentene få en innføring i forskning, forskningsdesign, forskningsmetoder og forskningsetikk. Kurset inneholder også informasjon om hvordan man skiver en prosjektplan, og hvordan man bør bygge opp og skrive en god bacheloroppgave. Kurset inneholder også noen nyttige videoer om hvordan man formidler forskningen sin muntlig. Til slutt finnes et kapittel om statistikk som vi være spesielt nyttig for studenter som gjør en kvantitativ oppgave.

Lykke til med prosjektarbeid og oppgaveskriving.

Forhåndskunnskaper

Studenter trenger ingen forkunnskaper for å gjennomføre dette kurset, men kurset er i hovedsak beregnet på studenter som skriver bacheloroppgave.

Kontaktpersoner

Course Staff Image #1

Safora Johansen

Førsteamanuensis, Radiografi, HiOA

Course Staff Image #2

Lene Berge Holm

Førsteamanuensis, Farmasi, HiOA

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Må man ta hele kurset kronologisk?

Nei, man behøver ikke å ta dette kurset i kronologisk rekkefølge. Studentene skal kunne velge ut temaer som er nyttige for dem i forbindelse med skriving av sin bacheloroppgave.

Enroll